logolink-op-ppr.jpg

V roce 2020 získala firma Aliatrix s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes  první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607).  Podpora byla mířena na účast firmy Alaitrix s.r.o. na projekt "Aliatrix.show" v   "Praze" za účelem  "zvýšení poptávek po službě Aliatrix.show". Očekávaným výstupem je "navýšení poptávek po službě Aliatrix.show. 

Projekt "Aliatrix.show" ́ spolufinancován Evropskou unií.